Maklumat Lanjut
Kami boleh dihubungi di :

Jabatan Mufti Negeri Melaka
Pusat Islam Melaka
Aras 2, Imarah A
75150 Bukit Palah, Melaka

Telefon : 06 - 284 7920 / 21
Faks : 06 - 284 8144
Email : jkmmufti@tm.net.my